“Хустайн цогцолборт газар” төв төрийн бус байгууллага

Хаяг:                              Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 2-р хороо, 2-р хороолол, 40/2-р байр, “Хустай” төвийн оффис.

Zip Code:                       16050

Шуудангийн хаяг:     Монгол улс, Улаанбаатар хот 13, Шуудангийн хайрцаг 1160.

Утас:                               (976) 21 – 252244

Факс:                              (976) 21 – 252243

Гар утас:                        (976) 99904342, 99499331

Цахим хуудас:             www.hustai.mn

Цахим хаяг:                 takhi@hustai.mn;