Эрдмийн зөвлөлийн гишүүд

Эрдмийн зөвлөл

     ХБЦГ дахь бүхий л судалгааг зохион байгуулах, төлөвлөх, удирдан чиглүүлэх, дүгнэх, хэлэлцэх үүрэг бүхий эрдмийн зөвлөлтэй. Энэхүү эрдмийн зөвлөл нь жил бүрийн судалгааны үр дүнг хэлэлцэн дүгнэж, хүлээн авах эсэхийг шийдэхийн дээр, дараа дараачийн тулгамдсан асуудлыг эрэмблэн судалгааны сэдэв, чиглэлийг төлөвлөдөг. Монгол улсын их сургууль, Монгол улсын боловсролын их сургууль, Монгол улсын хөдөө аж ахуйн их сургууль, Монгол улсын Шинжлэх ухааны академийн Ерөнхий болон Сорилийн биологийн хүрээлэн, Ботаникийн хүрээлэн, Мал эмнэлэг, Мал аж ахуйн хүрээлэнгийн урдаа барьдаг тэргүүлэх эрдэмтдээс бүрдсэн 12 гишүүнтэй.

       Эрдмийн зөвлөлийн гишүүд

            Батсайхан Н., МУИС

            Баттөр Б., доктор, профессор ХААИС

            Баяртогтох Б., доктор, профессор, МУИС

            Болдбаатар Ш., доктор, профессор, ШУА

            Болдгив Б., доктор, профессор, МУИС

            Дуламцэрэн С., доктор, профессор, ШУА

            Лхагвасүрэн Б., доктор, дэд профессор, ШУА

            Мөнхбаяр Х., доктор, профессор, МУБИС

            Оюунсүрэн Ц., академич, ШУА

            Ундармаа Ж., доктор, профессор, ХААИС

            Түвшинтогтох И., доктор, дэд профессор, ШУА

            Цэрэндаш С., доктор, профессор, МААЭШХ