Орчны бүсийг хөгжүүлэх

Орчны бүсийг хөгжүүлэх

 1. Сэтгэлгээг өөрчлөх
 2. Эрхзүйн зохицуулалт хийх
 3. Чадамжийг сайжруулах
 4. Санаачлагыг бодитой дэмжих

     Сэтгэлгээг өөрчлөх

     Бодлого: Улаанбаатар хот орчимд малчид дан бэлчээрийн мал аж ахуй эрхлэн амжиргаагаа тогтвортой дээшлүүлэх боломж хомс тул орлогын өөр эх сурвалжуудыг буй болгох юм.

     Юуг ойлгуулах вэ?

 • - Бэлчээр, газрын асуудал
 • - Уур амьсгалын өөрчлөлт
 • - Нийгмийн хөгжлийн чиг хандлага
 • - Уламжлалд шинэчлэл хийх арга замууд
 • - Байгаль хамгаалах, байгалийн нөөцийг зохистой ашиглах шаардлага Бүлэг, баг, сумын иргэдийн хуралд оролцох

     Яаж?

 • - Малчдын хурал
 •       - Эрэгтэйчүүдийн
 •       - Эмэгтэйчүүдийн
 •       - Залуучуудын  
 • - Бүлгийн ахлагчдын
 • - Хустайн мэдээ сонин
 • - Уулзалт ярилцлага

     Эрхзүйн зохицуулалт хийх

 • - Малчдын бүлэг байгуулах
 • - Бүлэгт бэлчээр нутгийг гэрээгээр ашиглуулах
 • - Тариалангийн газар олгох
 • - Орчны бүсийн зөвлөл, нэгдсэн зөвлөл байгуулах
 • - Шаардлагатай дүрэм, журам боловсруулж, мөрдөх
 •     - ОБНЗ-ийн ажиллах журам
 •     - ОБС-г бүрдүүлэх зарцуулах журам
 •     - ОБХС-гаас зээл тусламж олгох журам
 •     - ОБС-гаас бага зээл олгох журам
 •     - ОБ-ийн мал эмнэлгийн үйлчилгээг дэмжих
 •          сангийн журам
 • - Малчдын бүлгийн хамт олны дундын сангийн 
 •    үлгэрчилсэн журам
 • - ХБЦГ-ын менежментийн төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх

          Чадамжийг сайжруулах

 •      Сургалтууд:
 • - Бүлгийн зохион байгуулалт
 • - Өрхийн орлого зарлагыг тооцох
 • - Эсгий ширмэл эдлэл хийх
 • - Эсгий зурмал бүтээгдэхүүн хийх
 • - Хонины ноос боловсруулах
 • - НИТАЖ-ын үйлчилгээ
 • - Жуулчдын морин хөтөч хийх
 • - Монгол хувцасны загварын шинэчлэл
 • - Хүлэмжинд ногоо тарих
 • - Хүнсний ногоо нөөшлөх
 • - хацарганы мод тарих, арчлах
 • - Фермерийн аж ахуй эрхлэх
 • - Гар урлал хийх
 • - Дээл оёх

     Санаачлагыг бодитой дэмжих

 • - Хөнгөлөлттэй зээл олгох (сард 0.5 % хүүтэй)
 •      - Сум бүрт ОБС байгуулсан (32.0-34.0 сая төгрөгтэй)
 •      - Хустай төвд ОБХС (600 сая төгрөгтэй)
 • - Биет туслалцаа үзүүлэх
 •      - Хүлэмж (6 бүлэгт)
 •      - Хашааны тор, шон, торх
 •      - Жимсний модны суулгац
 •      - Үзэсгэлэн худалдаа
 •      - Төмсний үр
 •      - Техник, тоног төхөөрөмж
 • - Нийгмийн үйлчилгээний салбарт буцалтгүй тусламж үзүүлэх

БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖ

СУМ 1995 – 2000 2001 – 2005 2005 – 2010 НИЙТ
Алтанбулаг 34.467 44.253 95.611 174.331
Аргалант 24.975 55.581 100.973 181.529
Баянхангай 30.436 35.900 93.516 159.852
Бүгд 89.878 135.734 290.100 515.712