Захиалга өгөх

                                                                                        Утас:                           976-21-252244; 976-93230180;

                                                                                        Факс:                          976-21-252243;

                                                                                        Цахим шуудан:         takhi@hustai.mn