Аяллын хөтөлбөрүүд

Аяллын хөтөлбөрүүд

     Ерөнхийдөө богинийн болон уртын гэсэн хоёр үндсэн маршруттай;

  • - Богинийн маршрут. Хоёр талдаа 36 орчим км, амьтад нь ойрхон байвал үүнээс ч бага км байж болно. Тахь, тарвага, буга, махчин шувууд харах боломжтой;
  • - Уртын маршрут. Хоёр талдаа 80 орчим км. Дээр дурьдсан амьтдаас гадна дөрвөлжин булш, хиргисүүр, хүн чулуун цогцолбор, буган чулуу зэрэг түүх соёлын дурсгалт зүйлстэй танилцах боломжтой;

  • - Урьдчилан захиалсан тохиолдолд шувуу ажиглах аялал зохион байгуулдаг;
  • - Урьдчилан захиалсан тохиолдолд цэцэг ажиглах аялал зохион байгуулдаг;
  • - Нүүдэлч Монголчуудын амьдралын хэв маяг, уламжлалт ахуй соёлтой танилцаж, нутгийн айлаар зочлох аялал зохион байгуулдаг;

  • - Жуулчид урьдчилан захиалсан тохиолдолд нутгийн иргэд, бүлэг нөхөрлөлүүдтэй хамтран “бэсрэг наадам” зохион байгуулдаг;
  • - Жуулчид урьдчилан захиалсан тохиолдолд нутгийн иргэд, бүлэг нөхөрлөлүүдтэй хамтран “эсгийний найр” зохион байгуулдаг;
  • - Төв аймаг, Алтанбулаг сумын Засаг даргын тамгын газар, нутгийн иргэд, бүлэг нөхөрлөлүүдтэй хамтран 7-р сард “хонины найр” эвентийг зохион байгуулдаг;