Зорилго

Зорилго

     ХБЦГ-ын экосистемийн унаган төрхийг алдагдуулалгүйгээр хадгалан хамгаалж, дэлхийд нэн ховордсон зэрлэг адуу-тахийг сэргээн нутагшуулж, байгальд бие даан амьдрах чадвартай популяци бий болгон, байгалийн аялал жуулчлалд түшиглсэн санхүүгийн тогтвортой эх үүсвэр, нутгийн иргэдийн идэвхтэй оролцооны тусламжтайгаар ХБЦГ болон түүний орчны бүсийг урт удаан хугацаанд хамгаална.