Бидний тухай

Хустайн байгалийн цогцолбор газар нь Төв аймгийн Алтанбулаг, Аргалант, Баянхангай сумдын нутгийн заагт, Улаанбаатар хотоос баруун тийш 70 орчим км-т, дорнод уртрагийн 105' 40 - 106' 37, умард өргөрөгийн 47' 35 - 47' 52-т оршино.

Та бидэнд хандив өгч тахийн унаганд нэр өгснөөр таны өгсөн нэр дэлхийн тахийн жагсаалтанд орох болно